logo logo
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5)

Charyzmat

Na podstawie Statutu Ruchu Wojownicy Maryi

Charyzmatem Ruchu jest naśladowanie w codzienności cnót Najświętszej Maryi Panny oraz osobiste całkowite zawierzenie się Jej Niepokalanemu Sercu dla większej chwały Boga i Kościoła oraz ku czci Najświętszej Dziewicy.

Głównym celem Ruchu jest zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego formacja mężczyzn do bycia gorliwymi chrześcijanami oraz odpowiedzialnymi mężami i ojcami. Drogą wiodącą do tego celu jest gorliwe życie sakramentalne i oddanie się pod szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny oraz podejmowanie polecanych przez Kościół praktyk religijnych w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

W dążeniu do realizacji misji Wojownika Maryi członkowie Ruchu odwołują się do nauczania św. Jana Bosko, a w szczególności do:

  1. systemu prewencyjnego (zapobiegawczego oraz wychowawczego) - metody wychowawczej, która nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału dobra, rozumu i religii, jakie wychowanek nosi w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka, staje się jemu bliski, by towarzyszyć mu na drodze autentycznego wzrastania. System zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego czegoś
  2. bezgranicznego oddania się Jezusowi Chrystusowi (Salus Credentium) i opiece Niepokalanej Dziewicy Maryi (Auxilium Christianorum).


O nas

Grupa Wojowników Maryi w Kielcach została utworzona we wrześniu 2020 roku. Miejscem naszych spotkań i formacji jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Ducha Świętego w Kielcach. Spotkania formacyjne odbywają się w czwarty piątek miesiąca od września do czerwca. Wojownikiem Maryi może zostać mężczyzna w wieku 18-50 lat, który ponadto spełnia wymagania określone w statucie Ruchu. Mężczyźni po 50. roku życia mogą uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych jako sympatycy Ruchu.

Nasza duchowość ukierunkowana jest na dążeniu "do Jezusa przez Maryję". Wpatrując się w Matkę Bożą, pragniemy naśladować Jej cnoty w zwykłych, prostych sprawach codzienności. Ruch nasz pomaga mężczyznom pogłębiać ich duchowość w oparciu o Pismo Święte, Tradycję Kościoła oraz dojrzałe życie sakramentalne. Nasz rozwój duchowy ma wspierać nie tylko nas samych, ale ma być owocny dla bliźnich, zwłaszcza dla naszych żon, dzieci i rodzin.

Jako mężczyźni formujący się w Ruchu Wojowników Maryi, staramy się szerzyć pobożność maryjną, propagować nabożeństwa maryjne, zwłaszcza nabożeństwo 5. Pierwszych Sobót Miesiąca.

Zainteresowanych mężczyzn zapraszamy do kontaktu przez podany na dole strony adres mailowy.


Kontakt

Kościół pw. Ducha Świętego w Kielcach
Osiedle Na Stoku 1
25-437 Kielce

e-mail: wojownicymaryi.kielce@gmail.com